natažený, natržený sval

Natažený, natržený nebo přetržený sval a jeho léčba

Jaké jsou jednotlivé úrovně svalového poranění a jak tento častý typ poranění léčit? Ať už jste si sval natrhly nebo „pouze“ natáhly, nepodceňujte jeho léčbu. Návrat po zranění ke sportu má určitá pravidla, která je třeba dodržovat, aby se sval nezhojil tuhou vazivovou jizvou a neztratil svou elasticitu (pružnost).

Chtěli by jste se objednat na rehabilitaci?

chci objednat přes online formulář nebo chci objednat přes telefon 774 441 314

 

 

Co je to natržený sval a jak vzniká?

Jde o poškození svalů vlivem přímého tupého poranění, nebo nepřímo dysbalancí svalových skupin či náhlým nekoordinovaným pohybem, kdy sval není na zátěž adaptován.

 

Příčina nataženého, natrženého svalu

Hlavní příčinou svalových poranění je náhlý nebo nekoordinovaný pohyb, který vede k náhlé kontrakci (natažení) na zátěž nepřipraveného svalu, jak tomu bývá u nedostatečného prohřátí před výkonem, u nedokonale trénovaných osob, při unavených nebo podchlazených svalech. Nedoléčená zranění, celková onemocnění, nevyrovnaná ztráta tekutin s poruchou elektrolytového hospodářství, svalové dysbalance a nedokonalé sportovní vybavení jsou faktory, které riziko svalových poranění zvyšují.

 

Dalšími častými příčinami jsou:

 • nízká adaptace svalových skupin na danou zátěž
 • dlouhodobé svalové přetížení – únava
 • malý rozsah pohybu v kloubech
 • cvičení s nadměrnou zátěži, při kterém dojde k přepětí svalu

PREVENCE MÁ SMYSL

Co nabízí preventivní program F&G?


Úrovně poranění natrženého / nataženého svalu

Podle závažnosti se rozlišují namožení svalu, svalová křeč, myalgie a myogelóza (bolestivé zatvrdnutí svalu při svalovém revmatismu), svalová kontuze (pohmoždění), natažení svalu, natržení svalu, inkompletní nebo neúplná svalová ruptura, svalová hernie (vyhřeznutí svaloviny protrženou fascií), myositis ossificans (Osifikace svalu), kompartment syndrom (soubor příznaků vznikající při zvýšení tlaku v uzavřeném anatomickém prostoru).

 

 

Namožený sval = všeobecná bolest svalů či svalových skupin

 

Natažený sval /natržený sval

 • bodavá či řezavá bolest, která nutí k přerušení pohybu
 • rychlý rozvoj křečí
 • lokální otok
 • lokální pohmatová bolestivost (při pohmatu vyšetřující osobou)
 • někdy viditelný hematom (podlitina, modřina)

Přetržený sval – kompletní ruptura svalu

 • částečná až úplná ztráta funkce plněná daným svalem
 • hmatná štěrbina ve svalu
 • hmatná zatuhlina (rezistence) jako následek zkrácení svalu
 • velmi často různě rozsáhlý hematom (modřina v kůži)

 

LÉČBA nataženého svalu / natrženého svalu

Je nutná návštěva lékaře – specialisty, který pomocí diagnostického ultrazvuku zjistí závažnost poranění. Moderní léčba se nejčastěji skládá z diagnostiky pomocí ultrazvuku a následná aplikace vysokovýkonného laseru v kombinaci s elektroterapií, kinesiotejpingem a následným speciálním excentrickým cvičením určeném přímo na svalové ruptury. Po kontrolním ultrazvuku cca 14 dní od vzniku poranění vás čeká postupné zatěžování při chůzi, běhu a následná příprava svalu či svalových skupin na konkrétní druh sportovního výkonu.

 


První pomoc při natrženém svalu

Klíčové: ochrana, klid, led, komprese, zvednutí, postižené místo neprotahovat


1. Doporučený postup léčby podle Fall & Get Up

 1. Dbejte na to, abyste bezprostředně ukončili pohybovou aktivitu a nevystavovali sval další námaze. Postižené místo dále nepropínejte, neprotahujte a „nezkoušejte rozhýbat“, obojí vede pouze k rozvoji poranění a závažnějším důsledkům
 2. Zavolejte do zdravotní agentury Fall & Get Up tel.: 774 441 314 a nechte si zprostředkovat návštěvu u lékaře – specialisty, ideálně do 7 dnů od vzniku poranění
 3. Uspořádejte si denní režim tak, aby jste mohli být první 2-3 dny co nejvíce v klidu a postižené místo chladit a mít v dostatečné kompresi. Ledování, které sníží bolestivost, zmenší otok a krvácení do tkání opravdu neodkládejte. Přiložte na postiženou oblast led na 10-15 minut. Poté na 2-3 hodiny led sundejte a tento postup opakujte několikrát během dne. Aplikace je důležitá po sobě, aby se zvýšila účinnost. Led na postižené místo přikládejte přes látku (ručník, ponožku, obinadlo), abyste si chladem nezpůsobili popáleniny kůže
 4. Další z důležitých součástí léčby je komprese – omotat postiženou část elastickým obinadlem nebo použít kompresivní punčochy / trenýrky už v prvních dnech od vzniku poranění. POZOR na přílišné utažení a omezení cirkulace krve
 5. Pokud jde o končetinu je dobré ji nechat ve zvýšené poloze (měla by být výš než srdce), abychom zabránili hromadění otoku.
 6. Na bolest se dají použít léky na bolest volně prodejné v lékárně
 7. Na zmírnění otoků se dá použít buď běžné masti, gely např. FLECTOR gel, FASTUM gel, LIOTON 100 000 gel, IBALGIN gel, VOLTAREN gel, nebo třeba TRAUMAPLANT (mast z kostivalu)

 


2. Rehabilitace nataženého, natrženého svalu

Pročtěte si  dokument o rehabilitace natrženého svalu a zjistěte co konkrétně Vás čeká při léčbě tohoto poranění.

A: Návrh osy rehabilitačního plánu pro postižení v oblasti dolní poloviny těla

Fáze (0.- 3. den) 

Cíl: Snížit otok, zmenšit případný hematom, co nejvíce snížit dopad lokálního zánětu v místě traumatu na okolní tkáně  

Postup: Komprese svalu (elastické obinadlo), Klidový režim, Ledování (Ne přímo na kůži), Elevace končetiny

Fáze (3. – 14. den)

Cíl: Udržet nepostižené segmenty v co nejlepší kondici, v postiženém segmentu zabránit atrofii, vzniku kontraktur či jizevnatění tkáně.

Postup: Zařadit fyzikální terapii, využít pomoci fyzioterapeuta, který individuálně podle rozsahu a závažnosti zranění sestaví individuální rehabilitační program

Cvičit každý den následující cviky: Rotoped bez zátěže, chůze a úkroky všemi směry, cvičení na udržení mobility v nepostižených kloubech, využít zásobník cviků https://fallandgetup.com/silovy-trenink – cviky zaměřené na aktivaci středu těla (35. – 43.), aktivně cvičit horní polovinu těla (21-27,33,34 44, 45(varianta vsedě), 46)

 


Už víte, kde budete cvičit? Využijte prostory naší rehabilitace a posilovny ve sportovním areálu SK Motorlet na Praze 5


Fáze (14. – 30. den)

Cíl: úplná eliminace bolesti, zajistit sílu a pevnost v protažení a zatížení svalu, zlepšení neuromuskulární koordinace, návrat do tréninku v terénu

Při pocitu bolesti v postiženém místě snížit intenzitu cvičení

Postup: pokračovat ve fyzikální terapii, postupně zařadit silově náročnější cvičení a progresivně zatěžovat                           (https://fallandgetup.com/silovy-trenink 1 – 20, 48-50) dynamické cviky- běh, skoky, akcelerace/decelerace, vše zařazovat nejdříve v minimální rychlosti a postupně přidávat, stále je důležitá supervize odborníka

 

B: Nepodcenit prevenci, díky které svaly mohou být připraveny na zátěž a předejít tak zranění či zmírnit rozsah zranění

 

1) Dostatečná regenerace.

2) Optimální příprava na každý výkon: zahřátí tkáně, postupné zvyšování zátěže, nezanedbávání pravidelného protahování, a tedy udržování pružnosti vaziva svalů.

3) Prevence, a i doléčení všech poranění, spolu s kvalitní stravou.

4) Udržování optimální svalové souhry, prevence svalových dysbalancí. Nejlepšími sportovci se stávají ti, kdo mají perfektní znalost svého vlastního těla, umí s ním dobře zacházet a znají jeho slabiny i přednosti. Mají  vysoké IMQ – ideomotorickou inteligenci. Mají dobré vrozené motorické stereotypy a stále na nich pracují

 

C: Od klubového maséra nebo fyzioterapeuta si nechte nalepit kinesiotejp – pomůže rychlejšímu vstřebání otoku a urychlí rekonvalescenci.


 

Ve většině případů se jedná o velmi bolestivé zranění. Pokud se přetrhne jen několik svalových vláken bez evidentní modřiny-hematomu v místě poranění, vnímáme tento stav jako neustálé ztížení části svalu. V případě poškození většího rozsahu, kdy dojde ik poranění fascie (obalu svalu), je cítit ostrou bolest a sval nelze dále zatěžovat. Místo poranění, ale také úpony svalů, bývají citlivé už na pohmat. Může se vyskytnout ztuhlost, hematom a klidová bolest. Závažnost poranění by měl vyhodnotit lékař na základě klinického vyšetření, ideálně doplněné sonografickým záznamem.

V případě jakéhokoliv zranění svalu je třeba ihned omezit aktivitu, při které jej namáháte. Zabráníte tak vzniku dalšího zranění nebo zhoršení toho, co už máte. Při postupu první pomoci záleží na závažnosti poranění.

U obou typů zranění je důležitý klid a nezatěžování svalu. To je první fáze celé terapie. Je-li zranění akutní, do 24hod využíváme kryoterapii (ledování) v 15min intervalech vždy s hodinou přestávkou. Sval dále už nenatahujeme a nijak se ho nesnažíme „rozhýbat“ ještě víc. Zbytečně bychom sval ještě více poranili a znásobili bychom zranění. Můžeme využít kompresních pomůcek ke snížení otoku. Pokud je to možné, využíváme elevaci, tedy zvednutí dané končetiny nad úroveň srdce. Ověřen je v rámci podpůrné léčby kinesiotaping.

Doba léčby je individuální. Malé trhliny se hojí 1-2 týdny, větší ruptury 3-5 týdnů. To se může natáhnout i na několik měsíců. Je důležité si uvědomit, že každé zranění se hojí jizvou, která má menší pružnost než okolní tkáň.

V případě svalového poškození se indikuje systémová enzymová terapie, která napomáhá odbourávat poškozené struktury a napomáhá regeneraci v místě poškození.