Kardiologie


Úvod

Seznam odborníků

Jste nový klient? Máte zdravotní problém a potřebujete pomoci s výběrem vhodného odborníka? 

Na základě telefonického rozhovoru vás nasměrujeme a objednáme ke správnému odborníkovi.

Kontaktujte zákaznickou linku naší zdravotní agentury tel.: +420 774 441 314.

 

Obor kardiologie je specializovaný obor lékařství, který se zabývá diagnózou, prevencí, léčbou a sledováním onemocnění srdce a cév. Kardiologové jsou lékaři, kteří se specializují na péči o srdce a cévy a mají hluboké znalosti a dovednosti v této oblasti.

Hlavními oblastmi zájmu a činnosti kardiologie jsou:

  1. Diagnostika srdečních chorob: Kardiologové provádějí komplexní vyšetření a diagnostické testy, jako jsou elektrokardiogram (EKG), echokardiografie, koronarografie, stresové testy a další, aby identifikovali srdeční onemocnění a určili jejich povahu a závažnost.
  2. Léčba srdečních chorob: Kardiologové vyvíjejí individuální léčebné plány pro pacienty s různými srdečními onemocněními, jako jsou ischemická choroba srdeční, srdeční selhání, srdeční arytmie, srdeční chlopenní vady a další. Mohou předepisovat léky, doporučovat změny životního stylu a provádět invazivní procedury, například koronární angioplastiku, implantaci srdečního spínače nebo srdeční chirurgii.
  3. Prevence srdečních chorob: Kardiologové se také zabývají prevencí srdečních chorob. Pomáhají identifikovat rizikové faktory, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, obezita, kouření a diabetické stavy a navrhují opatření ke snížení tohoto rizika, jako je změna stravy, cvičení, léčba léky a další preventivní opatření.
  4. Sledování a péče o pacienty se srdečními onemocněními: Kardiologové poskytují dlouhodobou péči pacientům se srdečními chorobami. Pravidelně je kontrolují, sledují stav jejich srdce a upravují léčbu podle potřeby.

Obor kardiologie je rozmanitý a zahrnuje mnoho podoborů, jako jsou intervenční kardiologie, elektrofyziologie, dětská kardiologie a další. Kardiologové hrají klíčovou roli při péči o srdeční zdraví a snižování rizika srdečních onemocnění.