Sportovní prohlídky

Sportovní prohlídky Praha, tělovýchovné lékařství – rychlé termíny

Sportovní prohlídky Praha jsou klíčové pro prevenci náhlého selhání srdce a optimalizaci výkonu. Dosahujte svých cílů bezpečně a úspěšně.


Ceník sportovních prohlídek Praha

1. Sportovní prohlídka kardiologem 2 000 Kč
2.a. Sportovní prohlídka tělovýchovným lékařem

– se zátěžovým EKG

1 900 Kč
2.b. Sportovní prohlídka tělovýchovným lékařem

– se zátěžovým EKG a spiroergometrie

2 200 Kč
3. FTVS testování včetně spiroergometrie

– absolvuje 1. a 2. liga

2 300 Kč

 

Termíny na sportovní prohlídky v Praze

Termíny pro jednotlivce zajišťujeme do 14 dnů na základě telefonického rozhovoru a zjištění konkrétních požadavků a sportovních kritérií.

Termíny pro sportovní kluby a větší počet zájemců zajišťujeme po předchozím objednání min. 2-3 měsíce předem

 

Jak vyšetření probíhá?

Pusťte si video ukázku ze zátěžového testu na běžeckém pásu

Pusťte si video ukázku ze zátěžového testu na ergometru


 

Průběh vyšetření:

Průběh sportovní prohlídky se může lišit podle konkrétního typu vyšetření a odborníků, ale obvykle zahrnuje následující kroky:

 1. Příprava a dotazník: Při registraci pacient obvykle vyplňuje dotazník o zdravotním stavu, předchozích problémech a aktivitách.
 2. Fyziologická vyšetření: Lékař provádí důkladné fyzické vyšetření, včetně měření tlaku, tepu, poslech srdce a plic a zhodnocení tělesného stavu.
 3. Specifická vyšetření: V závislosti na typu sportovní prohlídky může následovat další testování, jako je EKG (elektrokardiogram), zátěžový test, testy tělesného složení, ultrazvuk srdce, testy síly nebo vytrvalosti a další specializované testy.
 4. Laboratorní testy: Některé prohlídky mohou zahrnovat odběr krve pro laboratorní analýzu, aby se posoudil zdravotní stav a fyziologické parametry pacienta.
 5. Vyhodnocení a konzultace: Na základě všech provedených testů a analýz lékař poskytne závěry, doporučení a případné rady ohledně zdravotního stavu a výkonnosti.

Průběh sportovní prohlídky může být individuální a přizpůsobený potřebám pacienta, typu sportu nebo zátěže, a také specifickým požadavkům odborníků provádějících vyšetření.


 

Sportovní a tělovýchovná centra v Praze

Kde provádíme sportovní prohlídky v Praze?

Sportovní prohlídky Praha 6 – Evropská

 

Sportovní prohlídky Praha 7 – Holešovice

 

Sportovní prohlídky Brandýs nad Labem


 

Chcete se objednat na sportovní prohlídku? 

Zavolejte našemu manažerovi zdravotní péče pro sportovní kluby

tel.: +420 774 435 655

Jednotlivci – termíny do 14 dnů. 

Skupiny/sportovní kluby – termíny objednáváme 2-3 měsíce předem.


 

Více informací o sportovních prohlídkách a cenách

Důvody pro sportovní prohlídku: Proč je důležitá pro vaše sportovní úsilí

Sportovní prohlídka je klíčová pro optimalizaci výkonu a péče o zdraví sportovců všech úrovní. Zde je, proč byste měli zvážit tuto důležitou péči:

 1. Snížení rizik: Detailní sportovní prohlídka pomáhá identifikovat potenciální rizika při sportu, což umožňuje přijmout preventivní opatření a minimalizovat rizika. 
 2. Předcházení náhlého selhání srdce: U sportovců, kteří se vystavují zvýšené fyzické zátěži, je důležité včasně identifikovat potenciální problémy srdce, což může předcházet náhlému selhání srdce během sportovní aktivity.
 3. Optimalizace výkonu: Díky důkladnému vyšetření se identifikují oblasti, které mohou ovlivnit váš výkon. Lékařské doporučení pomáhá zlepšit výkon a dosáhnout optimální kondice. Na tuto část se specializují kondiční trenéři. 
 4. Zdravotní monitoring: Sportovní prohlídka umožňuje sledovat vaše zdraví v souvislosti se sportem, což je zásadní pro dlouhodobé zdraví a výkonnost.
 5. Individuální péče: Každý sportovec je jiný, a tedy i péče je individuální. Sportovní prohlídka poskytuje personalizovanou péči odpovídající vašim potřebám a typu sportu, který provozujete.

Získejte sportovní prohlídku a zajistěte si optimální zdraví a výkon pro své sportovní úsilí. Investujte do svého zdraví pro lepší výsledky a prevenci zranění! V případě zájmu o využití sportovní fyzioterapie se obraťte na rehabilitaci


 

3 varianty sportovních prohlídek, které nabízíme:

1.  Sportovní prohlídka kardiologem

 • Obsah vyšetření: Dotazník, Klidové EKG, Echokardiografické vyšetření
 • Lokace a čas: v kardiologické ordinaci / dle adresy vašeho sportovního oddílu
 • Cena: 2000 Kč/osoba
 • Minimální počet osob: 1
 • Minimální počet osob prohlídky ve sportovním klubu: 20

 

Dotazník
Dotazník je zaměřený na předchozí kardiologické potíže a rodinnou anamnézu. Výskyt kardiologických onemocnění v rodině (zejména výskyt náhlé smrti) je důležitým faktorem, na který musíme v celkovém hodnocení kardiovaskulárních rizik brát zřetel. Zajímá nás také, jak osobně hodnotíte svoji výkonnost a jak se cítíte. V případě Vašeho předchozího sledování na kardiologii je dobré přinést svou dokumentaci.
Dotazník si můžete stáhnout v příloze, pečlivě prostudovat a přinést s sebou na vyšetření.

 

Klidové EKG
12-svodové klidové (tedy nezátěžové) EKG nám určuje poruchy vzniku a vedení vzruchu v srdci a pomáhá nám specifikovat strukturální poškození srdečního svalu (myokardu).
Vyšetřovaná osoba si pouze lehne na pár minut na záda. Na zápěstí, kotníky a hrudník jsou umístěny EKG svody a dále jen leží a klidně dýchá. Výsledkem je EKG křivka, která zobrazuje aktivitu srdce.


Echokardiografické vyšetření
Ultrazvuk srdce je neinvazivní, tedy pacienta nijak nezatěžující vyšetření, kterým detekujeme srdeční vady, poruchy hybnosti srdečních komor a strukturální poškození myokardu. Zároveň měříme velikost srdečních oddílů.
Vyšetřovaný opět pouze leží na zádech či na boku a lékař veškeré hodnoty měří ultrazvukovou sondou na vnější straně hrudníku.


 

2. Komplexní sportovní prohlídka tělovýchovným lékařem

 • Obsah vyšetření: Vyšetření tělovýchovným lékařem, Zátěžové EKG, Antropologické vyšetření, Biochemie
 • Lokace a čas: Objednávky měsíc dopředu dle kapacity pracoviště
 • Cena: 1900 Kč/osoba
 • Minimální počet osob: 1
 • Sebou: Výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře, čisté sportovní oblečení, tenisky, ručník

 

Zátěžové EKG

Sledování fyziologických klidových parametrů a jejich změny a reakce organizmu na zátěž (sledování EKG křivky, tepové frekvence, maximální zátěže a krevního tlaku).

 

Antropologické vyšetření

složení těla, stanovení podkožního tuku a BMI.

 

Biochemická vyšetření

Toto vyšetření se provádí pouze v případě pokud jej indikuje lékař. Jsou stanovena podle věku, pohlaví – provádíme pouze na základě doporučení lékaře a aktuálního zdravotního stavu (není možné garantovat předem)

 

Zhodnocení

zhodnocení všech provedených sportovních testů lékařem. Biochemická vyšetření s doporučením dalšího pohybového a stravovacího režimu. Konzultace s lékařem dle zájmu trenéra a rodičů.

 

*V případě patologických nálezů jsou nebo budou provedena další nezbytná klinická a biochemická vyšetření.


 

3. Sportovní prohlídka FTVS

 • Obsah vyšetření: Tělesné složení, Posturální analýza, 3D analýza běhu, Síla a diagnostika kolenního kloubu, Spiroergometrie
 • Lokace a čas: Objednávka 2 měsíce dopředu dle kapacity pracoviště
 • Cena: 2300 Kč/osoba
 • Minimální počet osob: 1

 


Chcete se objednat na sportovní prohlídku? 

Termíny pro jednotlivce – do 14 dnů. 

Termíny pro skupiny/sportovní kluby – objednávky 2-3 měsíce předem.

 

Zavolejte nebo napište našemu manažerovi zdravotní péče pro sportovní kluby

tel.: +420 774 435 655

solaja.david@fallandgetup.com