Léčba nataženého, natrženého svalu

Namožený, natažený, natržený, přetržený sval a jeho léčba

Jaké jsou jednotlivé úrovně natrženého svalu a jak tento častý typ poranění léčit? Ať už jste si sval natrhly nebo „pouze“ natáhly, nepodceňujte jeho léčbu. Návrat po zranění ke sportu má určitá pravidla, která je třeba dodržovat, aby se sval nezhojil tuhou vazivovou jizvou a neztratil svou elasticitu (pružnost).

Co je to natržený sval a jak vzniká?

Jde o poškození svalů vlivem přímého tupého poranění, nebo nepřímo dysbalancí svalových skupin či náhlým nekoordinovaným pohybem, kdy sval není na zátěž adaptován.

Příčina natrženého svalu

Hlavní příčinou svalových poranění je náhlý nebo nekoordinovaný pohyb, který vede k náhlé kontrakci (natažení) na zátěž nepřipraveného svalu, jako tomu bývá u nedostatečného prohřátí před výkonem, u nedokonale trénovaných osob, při unavených nebo podchlazených svalech. Nedoléčená zranění, celková onemocnění, nevyrovnaná ztráta tekutin s poruchou elektrolytového hospodářství, svalové dysbalance a nedokonalé sportovní vybavení jsou faktory, které riziko svalových poranění zvyšují.

Dalšími častými příčinami je nedostatečné zahřátí a adaptace svalových skupin na danou zátěž, dlouhodobé svalové přetížení – únava, malý rozsah pohybu v kloubech a cvičení s nadměrnou zátěží.

Úrovně poranění

Podle závažnosti se rozlišují namožení svalu, svalová křeč, myalgie a myogelóza (bolestivé zatvrdnutí svalu při svalovém revmatismu), svalová kontuze, natažení svalu, natržení svalu, inkompletní nebo úplná svalová ruptura, svalová hernie (vyhřeznutí svaloviny protrženou fascií), myositis ossificans (Osifikace svalu), kompartment syndrom (soubor příznaků vznikající při zvýšení tlaku v uzavřeném anatomickém prostoru).

Namožený sval

 • všeobecná bolest svalů či svalových skupin

Natažený, natržený sval

 • bodavá či řezavá bolest, která nutí k přerušení pohybu
 • rychlý rozvoj křečí
 • lokální otok
 • lokální pohmatová bolestivost (při pohmatu vyšetřující osobou)
 • někdy viditelný hematom (podlitina, modřina)

Přetržený sval – kompletní ruptura sval

 • částečná až úplná ztráta funkce plněná daným svalem
 • hmatná štěrbina
 • hmatná zatuhlina (rezistence) jako následek zkrácení svalu
 • velmi často různě rozsáhlý hematom (modřina v kůži)

Léčba natrženého svalu

Je nutná návštěva lékaře – specialisty, který pomocí diagnostického ultrazvuku zjistí závažnost poranění. Moderní léčba se nejčastěji skládá z diagnostiky pomocí ultrazvuku a následné aplikace vysokovýkonného laseru v kombinaci s elektroterapií, kinesiotapingem a následným speciálním excentrickým cvičením určeném přímo svalové ruptury. Po kontrolním ultrazvuku cca 14 dní od vzniku poranění vás čeká postupné zatěžování při chůzi, běhu a následná příprava svalu či svalových skupin na konkrétní druh sportovního výkonu.

První pomoc při natrženém svalu

Klíčové: ochrana, klid, led, komprese, zvednutí, neprotahovat

 1. Dbejte na to, aby jste bezprostředně ukončili pohybovou aktivitu a nevystavovali sval další námaze. Postižené místo dále nepropínejte, neprotahujte a „nezkoušejte rozhýbat“, obojí vede pouze k rozvoji poranění a závažnějším důsledkům.
 2. Zavolejte do zdravotní agentury Fall & Get Up tel.: 774 441 314 a nechte si zprostředkovat návštěvu u lékaře – specialisty, ideálně do 7 dnů od vzniku poranění.
 3. Uspořádejte si denní režim tak, aby jste mohli být první 2-3 dny co nejvíce v klidu a postižené místo chladit a mít v dostatečné kompresi. Ledování, které sníží bolestivost, zmenší otok a krvácení do tkání opravdu neodkládejte. Přiložte na postiženou oblast led na 10-15 minut. Poté na 2-3 hodiny led sundejte a tento postup opakujte několikrát během dne. Aplikace je důležitá po sobě, aby se zvýšila účinnost. Led na postižené místo přikládejte přes látku (ručník, ponožku, obinadlo), abyste si chladem nezpůsobili popáleniny kůže.
 4. Další z důležitých součástí léčby je komprese – omotat postiženou část elastickým obinadlem nebo použít kompresivní punčochy / trenýrky už v prvních dnech od vzniku poranění. POZOR na přílišné utažení a omezení cirkulace krve.
 5. Pokud jde o končetinu je dobré ji nechat ve zvýšené poloze (měla by být výš než srdce), abychom zabránili hromadění otoku.
 6. Na bolest se dají použít léky na bolest volně prodejné v lékárně.
 7. Na zmírnění otoků se dá použít buď běžné masti, gely např. FLECTOR gel, FASTUM gel, LIOTON 100 000 gel, IBALGIN gel, VOLTAREN gel, nebo třeba TRAUMAPLANT (mast z kostivalu)

 

 

Průběh hojení natrženého svalu – odborně

Hojení svalového poranění probíhá ve třech fázích:

 1. Zánětlivá fáze
 2. Reparační fáze
 3. Obnova funkce

V první zánětlivé fázi jde o reakci na hematom a nekrotická svalová vlákna. Při nepoškozené fascii je hematom výlučně intramuskulární, při porušení fascie se hematom rozlévá intermuskulárně. Odumřelé části svalových vláken jsou

odbourávány zánětlivou reakcí, pro příznivé a rychlé zhojení je třeba zabránit narůstání hematomu.

V reparační fázi dochází k fagocytóze poškozeného buněčného detritu makrofágy. S ukončením odklízecí reakce začínají do poraněného okrsku vrůstat kapiláry, které zajišťují dobrou oxygenii, tvoří fybronektin. Do 5. Dne po úrazu se zvyšuje tvorba kolagenu III. Typu, poté se až do 3. Týdne tvoří kolagenní vlákna I. typu. Imobilizace urychluje tvorbu kolagenních vláken, které síťovitě spojují přerušené okraje svalové trhliny. Čím je vzdálenost mezi okraji trhliny menší, tím rychlejší je reparace, proto je žádoucí zabránit rozšíření hematomu. Od 6. Dne po úrazu se má začít s nenásilnou mobilizací, která vede k tahovému uspořádání vazivových vláken a ke vzniku pevnější, časné zátěže schopné jizvy.

Ve třetí fázi dochází k obnově svalové síly a k další přestavbě jizvy. Tato fáze trvá od několika dnů po několik týdnů v závislosti na rozsahu postižení.

Ve většině případů se jedná o velmi bolestivé zranění. Pokud se přetrhne jen několik svalových vláken bez evidentní modřiny-hematomu v místě poranění, vnímáme tento stav jako neustálé ztížení části svalu. V případě poškození většího rozsahu, kdy dojde ik poranění fascie (obalu svalu), je cítit ostrou bolest a sval nelze dále zatěžovat. Místo poranění, ale také úpony svalů, bývají citlivé už na pohmat. Může se vyskytnout ztuhlost, hematom a klidová bolest. Závažnost poranění by měl vyhodnotit lékař na základě klinického vyšetření, ideálně doplněné sonografickým záznamem.

V případě jakéhokoliv zranění svalu je třeba ihned omezit aktivitu, při které jej namáháte. Zabráníte tak vzniku dalšího zranění nebo zhoršení toho, co už máte. Při postupu první pomoci záleží na závažnosti poranění.

U obou typů zranění je důležitý klid a nezatěžování svalu. To je první fáze celé terapie. Je-li zranění akutní, do 24hod využíváme kryoterapii (ledování) v 15min intervalech vždy s hodinou přestávkou. Sval dále už nenatahujeme a nijak se ho

nesnažíme „rozhýbat“ ještě víc. Zbytečně bychom sval ještě více poranili a znásobili bychom zranění. Můžeme využít kompresních pomůcek ke snížení otoku. Pokud je to možné, využíváme elevaci, tedy zvednutí dané končetiny nad úroveň srdce. Ověřen je v rámci podpůrné léčby kinesiotaping.

Doba léčby je individuální. Malé trhliny se hojí 1-2 týdny, větší ruptury 3-5 týdnů. To se může natáhnout i na několik měsíců. Je důležité si uvědomit, že každé zranění se hojí jizvou, která má menší pružnost než okolní tkáň.

V případě svalového poškození se indikuje systémová enzymová terapie, která napomáhá odbourávat poškozené struktury a napomáhá regeneraci v místě poškození.