sonografie žil Praha

Ultrazvukové neboli sonografické vyšetření žil Praha

Sono žil je zkrácený termín pro sonografii žil, což je diagnostická metoda využívající ultrazvukové vlny k vizualizaci a hodnocení stavu žil v těle. Tato neinvazivní technika umožňuje získat detailní obrazy žil, což pomáhá lékařům identifikovat různá onemocnění a poruchy cévního systému.

 

 

Chcete se objednat na SONO? 

Rychlé termíny. Nabízíme vyšetření břicha ultrazvukem do 7 pracovních dnů.

Cena: 3000 Kč 

Telefon k objednání +420774441314

 

 

Proč se dělá sono žil?

  1. Diagnostika krevních sraženin: Sonožil se často používá pro detekci trombózy, což je stav, kdy se v žilách tvoří krevní sraženiny. Tyto sraženiny mohou způsobit závažné komplikace, pokud se uvolní a putují do plic (plicní embolie) nebo do jiných částí těla.
  2. Hodnocení krevního oběhu: Sonožil umožňuje posoudit průtok krve v žilách a zjistit, zda existují nějaké abnormality, jako jsou zúžení nebo blokády, které mohou omezovat krevní oběh.
  3. Diagnostika varixů (křečových žil): Sonografie žil může být použita k identifikaci a hodnocení křečových žil, což jsou zvětšené a prokrvácené žíly, které se často vyskytují na dolních končetinách.
  4. Plánování léčby: Na základě výsledků sonožil mohou lékaři rozhodnout o nejvhodnější léčbě pro konkrétní cévní problémy, například zahájit antikoagulační léčbu nebo navrhnout chirurgický zákrok, pokud je to potřeba.
  5. Sledování léčby: Sonožil se také používá pro pravidelné sledování pacientů s cévními onemocněními nebo krevními sraženinami, aby se zhodnotila účinnost zvolené terapie a pokrok léčby.

Sonožil je bezbolestné, bezpečné a neinvazivní vyšetření, které nevyžaduje žádnou speciální přípravu. Lékař nebo technik aplikuje gel na pokožku v místě vyšetření a poté provádí sonografii pomocí ultrazvukového přístroje, který generuje obrazové informace o žilách. Tato metoda umožňuje lékařům získat cenné informace o cévním systému a přispívá k přesné diagnostice a léčbě cévních onemocnění.