Interní lékařství


Úvod

Členové

Jste nový klient? Máte zdravotní problém a potřebujete pomoci s výběrem vhodného odborníka? 

Na základě telefonického rozhovoru vás nasměrujeme a objednáme ke správnému odborníkovi.

Kontaktujte zákaznickou linku naší zdravotní agentury tel.: +420 774 441 314.

 

Interní lékařství je specializovaný obor lékařství, který se zaměřuje na diagnózu, léčbu a prevenci nemocí dospělých pacientů. Interní lékaři, známí také jako internisté, mají široké znalosti v různých oblastech medicíny a poskytují komplexní péči pacientům se složitými zdravotními stavy.

Hlavní oblasti zájmu a činnosti interního lékařství zahrnují:

  1. Diagnostika a léčba interních nemocí: Interní lékaři se specializují na diagnostiku a léčbu celé řady interních nemocí, jako jsou srdeční choroby, respirační onemocnění, gastroenterologická onemocnění, endokrinologické poruchy, renální onemocnění, infekční choroby, revmatické choroby a další. Mají hluboké znalosti o různých systémech těla a jejich interakcí.
  2. Péče o chronické onemocnění: Interní lékaři se často specializují na péči o pacienty s chronickými onemocněními, jako je diabetes, hypertenze, astma, chronická obstrukční plicní nemoc (COPD) a další. Pomáhají pacientům správně řídit a kontrolovat jejich onemocnění, poskytují doporučení ohledně životního stylu, sledují průběh onemocnění a optimalizují léčebný plán.
  3. Preventivní péče: Interní lékaři klade důraz na preventivní péči a podporu zdraví. Provádějí pravidelné preventivní prohlídky, jako je kontrola krevního tlaku, sledování hladiny cholesterolu, očkování, screeningu rakoviny a další. Nabízejí také poradenství ohledně zdravého životního stylu, včetně výživy, cvičení a zvládání stresu.
  4. Koordinace péče: Interní lékaři často plní roli koordinátora péče, zejména pokud pacient trpí více chronickými onemocněními nebo vyžaduje specializovanou péči od různých odborníků. Sledují celkový zdravotní stav pacienta, koordinují a spolupracují s dalšími lékaři a poskytovateli zdravotní péče.

Interní lékařství je velmi rozsáhlý obor, který se může dále specializovat na různé podobory, jako je kardiologie, gastroenterologie, endokrinologie, pneumologie, hematologie, revmatologie a další, v závislosti na zájmech a odborných znalostech internisty.