magnetická rezonance Praha do 48 hodin

Magnetická rezonance do 48 hodin

 

Magnetická rezonance (MR) je diagnostická metoda v medicíně, která využívá silné magnetické pole a rádiové vlny k vytvoření detailních snímků vnitřních struktur těla. Slouží k posouzení stavu a funkce různých tkání a orgánů a je neinvazivní, což znamená, že nepotřebuje žádné chirurgické zákroky ani vpichy.

 


 

Expresní termíny objednávejte na čísle:

☎ tel.: +420 774 441 314

*objednání je možné pouze s vystavenou žádankou // žádanky zasílejte na e-mail:

koordinace@fallandgetup.com

 

 

Pro zajištění vyšetření magnetickou rezonancí potřebujete lékařské doporučení (žádanku), kterou vystavuje pouze lékař na základě klinického vyšetření. Pokud žádanku nemáte, můžeme vám pomoci se zajištěním vyšetření u specialisty, který vám žádanku vystaví, pokud bude indikována. Cena vyšetření magnetickou rezonancí je v tomto případě navýšena o vyšetření u specialisty.

Cena za zajištění expresního termínu: 2000 – 3000 Kč

Místo pracoviště: Praha

 


Příprava na vyšetření

Je vhodné, aby byl zachován dostatečný příjem tekutin, tzn. pacient by neměl přijít na vyšetření dehydratován.

Magnetická rezonance využívá silné magnetické pole, které působí na kovové feromagnetické předměty v těle. Z toho důvodu před každým MR vyšetřením musí být vyplněn a podepsán Dotazník k MR vyšetření sloužící k ověření prodělaných operací a výkonů.

 

Většina vyšetření se provádí vleže na zádech, pouze v některých specifických případech se leží na břiše. Pacient leží v úzkém prostoru po dobu cca 20-30 min. Hluk, který zařízení vydává, je tlumen použitím sluchátek nebo špunty do uší. Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal. Prostřednictvím mikrofonu pak dostává pokyny k nádechu či výdechu.

U části MR vyšetření se podává nitrožilně nejodová kontrastní látka – buď v rámci zvoleného protokolu nebo se doplňuje cíleně k upřesnění nálezu. 

 

výsledky jsou většinou známy do 3 dnů a sdělí Vám je lékař indikující k vyšetření

 


 

Máte zdravotní problém a potřebujete je ihned začít řešit s odborníkem? 

Na základě telefonického rozhovoru vás nasměrujeme a objednáme k jednomu z našich specialistů.

Kontaktujte zákaznickou linku naší zdravotní agentury tel.: +420 774 441 314