kotník – poranění vazů

Poranění vazů kotníku

Specializujeme se na sportovní úrazy a návrat sportovce po zranění.

Chtěli byste se objednat na rehabilitaci?

chci objednat přes online formulář nebo chci objednat přes telefon 774 441 31

OBECNÉ INFORMACE

Kotník je kloub umístěný mezi dolní částí nohy (hlezenní kost) a horní částí nohy (holenní kost). Jeho hlavní funkcí je umožnit pohyb nohy, poskytovat stabilitu a přenášet váhu těla při chůzi, běhu a dalších pohybových aktivitách. Kotník je složený z několika kostí, vazů, svalů a šlach, které spolupracují pro dosažení potřebné stability a pohybu. Poranění vazů kotníku je běžným zraněním, které může nastat při pádu, při sportovních aktivitách nebo pouhou nešťastnou náhodu.

Kotník (neboli hlezenní kloub) je stabilizován vazy, které spojují kosti a udržují kloub pevný. Jakmile dojde k překročení fyziologického rozsahu pohybu v daném kloubu, neboli podvrtnutí kotníku (tj. distorze hlezna), dochází také k poranění okolních vazů. Mezi nejčastější poranění spojené s kotníkem řadíme natažení (distenze), natržení (parciální ruptura) nebo úplné přetržení vazů (totální ruptura). Pojďme si tyto pojmy společně rozebrat:

 

DISTORZE HLEZNA (PODVRTNUTÍ KOTNÍKU)

V praxi to znamená, že pokud při chůzi nebo sport dojde k náhlému pohybu, který vede k natažení nebo přetržení vazů, které spojují kosti v kotníku. Toto zranění se pak projevuje ostrou bolestí a otokem v oblasti kotníku, omezením pohyblivosti. Pokud dojde k poškození měkkých tkání, může být nutná lékařská pomoc. V některých případech může být potřeba i rehabilitace, aby se kotník plně zahojil a aby se předešlo možným budoucím problémům, jako je nestabilita kotníku.

 

První pomoc při distorzi kotníku:

  • Klid: Je důležité zraněnou nohu nepřetěžovat a pokud je to možné, držet ji v klidu
  • Led: Aplikace ledu na zraněnou oblast může pomoci snížit otok a bolest. Led by měl být vždy zabalený v textilu, aby nedošlo k popálení kůže
  • Komprese: Elastický obvaz může pomoci snížit otok a podpořit hojení
  • Elevace: Držení zraněné nohy nad úrovní srdce může také pomoci snížit otok


DISTENZE KOTNÍKU (NATAŽENÍ)

Distenze kotníku, ačkoli méně běžná než distorze, je poranění, při kterém dojde k natažení nebo přetržení svalu nebo šlachy v oblasti kotníku. Toto poranění se projevuje bolestí a nepohodlím, které se zhoršuje při pohybu nebo zatížení postižené oblasti, otokem a citlivostí v místě zranění, omezeným rozsahem pohybu a svalovou slabostí.

Léčba distenze obvykle zahrnuje odpočinek, led, kompresi a elevaci (metoda RICE), a v některých případech může být také nutná fyzikální terapie nebo rehabilitace k obnovení plné funkce a síly. 

 

PARCIÁLNÍ RUPTURA (NATRŽENÍ) KOTNÍKU

Parciální ruptura vazů v kotníku znamená, že došlo k částečnému přetržení jednoho nebo více vazů kotníku. Toto je obvykle způsobeno násilným otočením nebo přetočením kotníku. Příznaky parciální ruptury vazů v kotníku zahrnují bolest, která se zhoršuje při pohybu nebo zatížení kotníku, otok a zánět v oblasti kotníku, modřiny, omezený rozsah pohybu a nestabilitu v kotníku.

Léčba je velmi podobná jako u distenze. Pokud však máte podezření na parciální rupturu vazů v kotníku, je důležité co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc. Lékař může posoudit závažnost zranění a doporučit nejlepší postup léčby. V závažných případech, kdy dojde k významnému poškození vazů, může být nutná chirurgická operace.

 

TOTÁLNÍ RUPTURA (PŘETRŽENÍ) KOTNÍKU

Totální ruptura vazů v kotníku znamená, že došlo k úplnému přetržení jednoho nebo více vazů, které spojují kosti kotníku. Příznaky totální ruptury se projevují silnou bolestí, výrazným otokem až zánětem, modřinami a neschopnost nést váhu na postižené noze.

Léčba totální ruptury vazů v kotníku je komplexní proces, který vyžaduje odbornou péči. Po diagnóze je často nutná imobilizace postižené končetiny, což může zahrnovat použití sádry nebo ortézy na omezení pohybu kotníku a podporu hojení. V některých případech, kdy je vaz značně poškozen, může být nutná chirurgická operace k jeho opravě. Po období imobilizace je obvykle nutná fyzikální terapie. Cílem fyzikální terapie je obnovit sílu, flexibilitu a rovnováhu kotníku. Doba rekonvalescence se liší v závislosti na závažnosti zranění a individuálních faktorech. Může trvat několik týdnů až několik měsíců, než se kotník plně zhojí a funkce se plně obnoví.

 


FYZIKÁLNÍ TERAPIE A REHABILITACE

Rehabilitace a fyzikální terapie jsou klíčové pro úspěšné zvládnutí distorze hlezna. Počáteční fáze léčby se zaměřuje na odpočinek, snížení otoku a zánětu pomocí ledu, komprese a elevace. Jakmile akutní příznaky ustoupí, je důležité začít opětovně pohybovat kotník prostřednictvím jednoduchých cvičení. Následuje fáze posilování, kdy se provádějí specifická cvičení na posílení svalů kolem kotníku a zlepšení rovnováhy. Jakmile je kotník dostatečně silný, začíná funkční trénink, který zahrnuje cvičení simulující sportovní nebo každodenní aktivity. Nakonec, jakmile je kotník plně rehabilitovaný, může pacient postupně začít znovu provádět své obvyklé aktivity, vždy s ohledem na to, aby tento proces byl postupný a řízený, aby se zabránilo opakování zranění. Fyzikální terapie může také zahrnovat použití různých technik a technologií, jako je masáž, elektroterapie nebo laserová terapie, které mohou pomoci snížit bolest a podpořit hojení. Vždy je důležité konzultovat svůj rehabilitační plán se svým lékařem nebo fyzioterapeutem.