Neurologie


Úvod

Seznam odborníků

Neurologie Praha, neurologické vyšetření – rychlé termíny, objednání online

Neurologie zkoumá a léčí komplexní funkce a poruchy nervového systému. Neurologové se specializují na mozek, nervy a neurologická onemocnění. Zajistíme vám neurologii v Praze do 7 pracovních dnů. 


Ceník neurologie Praha

 

neurologické vyšetření do 7 dnů 3 000 Kč
kontrola 1 200 Kč

 

Termíny neurologického vyšetření Praha

Termíny zajišťujeme na základě telefonického rozhovoru a indikace k neurologickému vyšetření. 

 

Jak vyšetření probíhá?

Popis vyšetření:

Neurologické vyšetření začíná obvykle rozhovorem, kde lékař shromažďuje informace o příznacích a symptomech, které pacient pociťuje. Následuje fyzické vyšetření, které zahrnuje testování reflexů, síly svalů, rovnováhy a koordinace. Lékař může také provést neurologické testy, jako je sledování pohybu očí, citlivost na dotek nebo reflexy, aby posoudil funkci nervové soustavy. V některých případech mohou být doplněny speciální testy, jako jsou CT nebo MRI skenování, elektroencefalogram (EEG) nebo další specifické testy, aby se lékař mohl lépe zaměřit na konkrétní problém nebo diagnózu.

 

Neurologická centra v Praze

Kde můžete absolvovat neurologické vyšetření v Praze?

Neurologie Praha 1 – Vodičkova

 

Chcete se objednat online? 

Potřebujete rychlý termín na neurologii v Praze?  

 1. klikněte na tlačítko objednat online
 2. vyberte službu a klikněte na další krok
 3. vyberte termín a čas neurologického vyšetření v Praze
 4. vyplňte své údaje a potvrďte rezervaci
 5. jakmile vaši rezervaci potvrdíme, přijde vám informační sms s údaji o rezervaci

Termín vám zajistíme do 7 pracovních dnů.


 

Více informací o neurologickém vyšetření

Z jakých důvodů můžete navštívit neurologa?

 1. Bolesti hlavy: Pokud trpíte migrénami, silnými bolestmi hlavy nebo bolestmi nervového původu, může být návštěva neurologa vhodná.
 2. Problémy se spánkem: Pokud máte potíže s nespavostí, spánkovými poruchami nebo jinými problémy spojenými se spánkem, může neurolog pomoci s diagnostikou a léčbou.
 3. Problémy s pamětí a koncentrací: Jestliže máte problémy s pamětí, koncentrací nebo jinými kognitivními funkcemi, konzultace s neurologem může být pro vás užitečná.
 4. Epilepsie a záchvaty: Pokud trpíte epilepsií nebo jste měli záchvaty, neurolog může provést testy a doporučit vhodnou léčbu.
 5. Rizikové faktory pro neurologická onemocnění: Pokud máte genetickou predispozici k neurologickým onemocněním nebo jste vystaveni rizikovým faktorům, jako je vysoký krevní tlak nebo diabetes, je vhodné pravidelně konzultovat neurologa.

Nejnovější možnosti pro online objednání návštěvy u neurologa jsou k dispozici přímo na našem webu, což vám umožní rychlý a snadný přístup k péči a expertnímu posouzení vašich neurologických potíží.

 

V jakých konkrétních případech lékař indikuje návštěvu u neurologa? 

Známky neurologických problémů: Příznaky jako jsou třes, potíže s koordinací, problémy se sluchem nebo zrakem, paralýza nebo necitlivost v určitých částech těla mohou být důvodem pro konzultaci s neurologem.

Pokud lékař zjistí nebo podezřívá neurologické problémy na základě symptomů, které pacient prezentuje, může doporučit návštěvu u specialisty – neurologa, který provede důkladné vyšetření a navrhne vhodnou léčbu.

 

Příprava na SONOGRAFICKÉ vyšetření břišní dutiny (SONO břicha)

Příprava na neurologické vyšetření se může lišit v závislosti na konkrétním typu vyšetření, avšak obecně platí několik doporučení:

 1. Seznamte se se svými symptomy: Před návštěvou neurologa si udělejte poznámky o svých symptomech. Zaznamenejte, kdy se objevují, jak často a jak dlouho trvají. To může pomoci lékaři lépe porozumět vašim potížím.
 2. Seznam léků a zdravotní historie: Připravte seznam všech léků, vitamínů či doplňků, které pravidelně užíváte. Informujte o své zdravotní historii a předchozích neurologických problémech.
 3. Pohodlné oblečení: Může se stát, že bude vyžadováno vyšetření reflexů, pohybu a podobně. Mít na sobě pohodlné oblečení umožní lékaři provést vyšetření snadněji.
 4. Případné omezení jídla a pití: V některých případech může být vyžadováno, abyste několik hodin před vyšetřením nejedli nebo nepili, například pokud se jedná o specifické testy, jako je EEG (elektroencefalogram).
 5. Případný doprovod: Pokud máte obavy z vyšetření, může být užitečné mít s sebou rodinného člena nebo přítele, který vás doprovodí.
 6. Zapište si otázky: Před návštěvou si zapište otázky, které byste chtěli položit lékaři. To vám pomůže nezapomenout na důležité informace během návštěvy.

Je důležité si uvědomit, že konkrétní požadavky na přípravu se mohou lišit podle typu vyšetření, které lékař provádí. Je proto nejlepší se na přípravu a případné speciální pokyny týkající se konkrétního vyšetření zeptat přímo svého lékaře nebo jeho asistentů před samotnou návštěvou.


Chcete se objednat? 

Abychom vás objednali, potřebujeme, abyste nám zavolali a sdělili nám vaše neurologické symptomy.

 

Chcete se objednat? 

Rychlé termíny neurologie v Praze

domluvte se s naším koordinátorem zdravotní péče na termínu do 7 dnů

+420 774 441 314

koordinace@fallandgetup.com

nebo se objednejte onlineNeurologie je specializovaný obor lékařství, který se zabývá diagnózou, léčbou a prevencí onemocnění nervového systému. Neurologové jsou lékaři, kteří se specializují na péči o pacienty s poruchami nervového systému, včetně mozku, míchy, nervů a svalů.

Hlavními oblastmi zájmu a činnosti neurologie jsou:

 1. Diagnostika neurologických onemocnění: Neurologové provádějí důkladné neurologické vyšetření a diagnostické testy, které pomáhají identifikovat různá neurologická onemocnění. Patří sem hodnocení motorických a senzorických funkcí, koordinace, rovnováhy, reflexů, vyšetření mozku pomocí zobrazovacích technik (MRI, CT) a elektroencefalografie (EEG) pro vyhodnocení elektrické aktivity mozku.
 2. Léčba neurologických onemocnění: Neurologové vyvíjejí individuální léčebné plány pro pacienty s neurologickými onemocněními. Poskytují léčbu a léky pro kontrolu příznaků a zlepšení funkce. Léčba zahrnuje řízení bolesti, snižování záchvatů, kontrolu pohybových poruch a další symptomatickou léčbu. V případě potřeby mohou pacienty odeslat na další specializované terapie nebo chirurgické zákroky.
 3. Péče o neurologické stavy: Neurologové poskytují péči pacientům s různými neurologickými stavy, včetně cévní mozkové příhody (mrtvice), epilepsie, migrény, demence (např. Alzheimerova choroba), Parkinsonovy nemoci, multiplé sklerózy, neuropatie a dalších. Sledují stav pacienta, provádějí pravidelné kontroly a optimalizují léčbu v závislosti na průběhu onemocnění.
 4. Rehabilitace a dlouhodobá péče: Neurologové mohou spolupracovat s rehabilitačními specialisty (fyzikálními terapeuty, logopedy, ergoterapeuty) při poskytování rehabilitační péče pacientům s neurologickými onemocněními. Pomáhají pacientům zlepšit funkci a kvalitu života. Také sledují dlouhodobou péči pacientů s chronickými neurologickými stavy a poskytují podporu a správu léčby. Hledáte rehabilitaci? Objednejte se.

Neurologie je velmi rozmanitý obor a zahrnuje širokou škálu onemocnění a stavů nervového systému. Spolupracuje také s dalšími obory, jako je neurochirurgie, psychiatrie