Neurologie


Úvod

Členové

Jste nový klient? Máte zdravotní problém a potřebujete pomoci s výběrem vhodného odborníka? 

Na základě telefonického rozhovoru vás nasměrujeme a objednáme ke správnému odborníkovi.

Kontaktujte zákaznickou linku naší zdravotní agentury tel.: +420 774 441 314.

 

Neurologie je specializovaný obor lékařství, který se zabývá diagnózou, léčbou a prevencí onemocnění nervového systému. Neurologové jsou lékaři, kteří se specializují na péči o pacienty s poruchami nervového systému, včetně mozku, míchy, nervů a svalů.

Hlavními oblastmi zájmu a činnosti neurologie jsou:

  1. Diagnostika neurologických onemocnění: Neurologové provádějí důkladné neurologické vyšetření a diagnostické testy, které pomáhají identifikovat různá neurologická onemocnění. Patří sem hodnocení motorických a senzorických funkcí, koordinace, rovnováhy, reflexů, vyšetření mozku pomocí zobrazovacích technik (MRI, CT) a elektroencefalografie (EEG) pro vyhodnocení elektrické aktivity mozku.
  2. Léčba neurologických onemocnění: Neurologové vyvíjejí individuální léčebné plány pro pacienty s neurologickými onemocněními. Poskytují léčbu a léky pro kontrolu příznaků a zlepšení funkce. Léčba zahrnuje řízení bolesti, snižování záchvatů, kontrolu pohybových poruch a další symptomatickou léčbu. V případě potřeby mohou pacienty odeslat na další specializované terapie nebo chirurgické zákroky.
  3. Péče o neurologické stavy: Neurologové poskytují péči pacientům s různými neurologickými stavy, včetně cévní mozkové příhody (mrtvice), epilepsie, migrény, demence (např. Alzheimerova choroba), Parkinsonovy nemoci, multiplé sklerózy, neuropatie a dalších. Sledují stav pacienta, provádějí pravidelné kontroly a optimalizují léčbu v závislosti na průběhu onemocnění.
  4. Rehabilitace a dlouhodobá péče: Neurologové mohou spolupracovat s rehabilitačními specialisty (fyzikálními terapeuty, logopedy, ergoterapeuty) při poskytování rehabilitační péče pacientům s neurologickými onemocněními. Pomáhají pacientům zlepšit funkci a kvalitu života. Také sledují dlouhodobou péči pacientů s chronickými neurologickými stavy a poskytují podporu a správu léčby.

Neurologie je velmi rozmanitý obor a zahrnuje širokou škálu onemocnění a stavů nervového systému. Spolupracuje také s dalšími obory, jako je neurochirurgie, psychiatrice