Sebastian Klimt

Sebastian Klimt je specialista v oboru kondičních tréninků pro sportovní kluby.

Studuje obor Kondiční trenér na FTVS Univerzity Karlovy v Praze.