Jakub Sainer

Jakub Sainer je specialista v oboru kondičních tréninků pro sportovní kluby.

Vystudoval magisterské studium v oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci celoživotního vzdělávání absolvoval program Výživa a výživové poradenství a kurz trenéra Fitness.

V současné době poskytuje kondiční tréninky ve Sportovním klubu Střešovice.Klíčová slova: Jakub Sainer, Kondiční trenér Praha 6